TERİMLER

TERİMLER

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu

Bir güzergâhı Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu yoluyla Çin kıyısından Avrupa’ya, diğer bir güzergâhı ise Güney Çin Denizi yoluyla Çin kıyısından Güney Pasifik ülkelerine doğru uzanan ulaştırma koridoru.

4-4-5 Takvimi

Perakende ve îmalat sektörlerinde sıkça kullanılan bir yönetim muhasebesi dönemleri yöntemi (Bir yıl 4 döneme bölünür, iki tane dört ve bir tane 5 haftalık olmak üzere her dönem 13 hafta olarak alınır. Bâzı dönemler 5-4-4, bâzıları 4-5-4 ve bâzıları ise 4-4-5 şeklinde bölünebilir ancak 4-4-5 en çok görülen durumdur. Bunun en büyük avantajı, 53 haftalı yıllar hariç, dönemin son tarihinin, her zaman haftanın aynı günü ve dönemlerin aynı uzunlukta olmasıdır.).

A Kanalı

Başka bir kanalda bulunmayan birinci kalite ürünlere ait satış kanalı

A.T.A. Karnesi

1) Eşyaların gümrük vergisine tâbi tutulmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belge. 2) Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki olan belge.

A.TR. Dolaşım Belgesi

1) Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belge (Bir malın hangi ülkeden geldiğinin ve ne gibi bir gümrük tarifesinin uygulanması gerektiğinin kolaylıkla saptanması amacıyla düzenlenmektedir.). 2) Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan veya sayılan, ya da Birlikte serbest dolaşım hâlinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini s

ABC Faturalama

Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).

ABC Sınıflandırma Yöntemi

1) Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması, 2) Depoda bulunan malzemelerin hareket sıklığına göre sınıflandırılması

Acente

Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle komple yük bazında çalışırlar).

Açık Çatallı Çaka

Çatal aralığı normalden daha geniş olan çaka (forklift).

Açık Hava Antlaşmaları

Ülkeler arası yolcu ve yük taşımacılığında, serbest rekâbet ortamını geliştirmek için, karşılıklı olarak her türlü (sefer sayısı, rota, kapasite vb.) sınırlamaları kaldıran anlaşmalar.

Hangi Çözümün Sizin İçin En Uygunu Olduğundan Emin Olamadınız Mı?

Hızlı
Teklif Al