Gümrükleme

1970’li yıllardan bu yana, tedarik zincirine stratejik değer katmak amacıyla gümrükleme çözümleri sunan iş ortağımız; Merbay Gümrükleme, müşterilerinin gümrükleme işlemlerine dair yasal yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz yerine getirerek, ithalat ve ihracat işlemlerini standartlaştırılmış süreçler ve uzman müşavir kadrosuyla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.Merbay Gümrükleme olarak izmir ve denizli’de bulunan ofislerimizde 3 gümrük müşaviri ve 50 personele sahip kuruluşumuz, gümrük müşavirlik uygulamalarını, müşterileri için kolay ve anlaşılır hale getiren bir hizmet yapısı içinde sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

İhracat ve ithalat hizmetlerimiz müşteri temsilciliği yöntemi ile uygulanmaktadır. Müşterilerimizin uzun yıllar boyunca aynı müşteri temsilcisi ile çalışmaları, verimliğin artması açısından olumlu sonuçlar vermektedir. Kuruluşumuzdan hizmet almayı düşünen aday müşterilerimizin sosyal yapısına ve işletme anlayışına uygun olarak en ideal müşteri temsilcisi hizmetlerine atanmaktır.

İhracat Hizmetleri

İhracat hizmetlerimizin akışı içinde uygun ihracatçı birliklerine üyelik, ihracatı düşünülen eşyanın GTİP tespiti mal tanımının doğru anlatımı, dahilde işleme rejimi ve hariçte işleme rejiminin beyanname üzerinde uygulamaları AT topluluğu veya 3. ülke ihracatları için uygun belgelerin tanzimi ve tastiği ( ATR, EUR, menşe şehadetnamesi ve form A gibi ) tarım ve deniz ürünlerinde gerekli olan ilave belgenin izlenmesi (Ziraat sertifikası, DTS kontrol belgeleri ve veteriner belgeleri gibi) gümrük müdürlüklerinde işlemlerin takibi ve sonlandırılması ile birlikte satış şartlarına uygun olarak akreditiflerin çözümü, banka vesaiklerinin tanzimi ve taşıyıcı acentelere gerekli belgelerin sunulmasıdır.

İthalat Hizmetleri

İthalat hizmetlerimizin akışı içinde ithali düşünülen eşyanın taşıyıcı acentelerden ordinosunun ve belgelerinin alınarak belgeler üzerinden tespiti ve eşyanın küşadının yapılarak fiziksel durumunun belgelere uygunluğunun tespiti. En uygun GTİP uygulaması ile birlikte beyannamelerin düzenlenmesi, eğer varsa dahilde işleme rejimini ve hariçte işleme rejiminin beyanname üzerinde uygulamaları, ilgili ithal eşyasının muayenelerinin yapılması ve ambardaki fiziksel durumunun kontrolü, hasarlı olması halinde hasar tespit tutanaklarının hazırlanması, gümrükte ödenen ithalat vergilerinin müşterilere bildirilerek ödentisinin yapılması ve eşyanın ambardan alınarak müşterilerimize kapı teslimi olarak ulaştırılmasıdır.